Diaľnica D4

Rýchlostná cesta R7

09.02.2016

POZVÁNKA NA ZÁVEREČNÝ ODBORNÝ SEMINÁR K PROJEKTU VÝSTAVBY DIAĽNICE D4 A RÝCHLOSTNEJ CESTY R7 FORMOU PPP


Dovoľujeme si Vás pozvať na záverečný odborný seminár k téme výstavby veľkého bratislavského obchvatu D4 a rýchlostnej cesty R7 formou verejno-súkromného partnerstva (PPP). Seminár sa uskutoční v utorok 16. februára v priestoroch hotela Falkensteiner Hotel Bratislava na Pilárikovej ulici č. 5 v Bratislave o 9:00 hod. (registrácia účastníkov od 8:30-9:00)

Vzhľadom na zabezpečenie primeraného priestoru bude vstup umožnený iba akreditovaným účastníkom semináru. Svoj záujem preto potvrďte prosím zaslaním emailu na adresu: seminarPPP@mindop.sk do piatka 12. februára. V prípade veľkého záujmu o seminár je možná zmena miesta konania, o čom budeme všetkých prihlásených účastníkov včas informovať.

Upozorňujeme, že v prípade naplnenia priestorových kapacít nebude neakreditovaným záujemcom umožnená účasť na seminári.

Martin Kóňa
hovorca Ministerstva dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja SR