Diaľnica D4

Rýchlostná cesta R7

Na stiahnutie

Cintra - Predstavenie projektu
17.02.2016  (intra-predstavenie-projektu-176.pdf - 1.81 MB)

Prezentácia spoločnosti Cintra na záverečnom odbornom seminári k projektu výstavby diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7 formou PPP, ktorý sa konal 16.02.2016

EIB - Zhodnotenie projektu
17.02.2016  (ib-zhodnotenie-projektu-eib-177.pdf - 0.28 MB)

Prezentácia Európskej investičnej banky na záverečnom odbornom seminári k projektu výstavby diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7 formou PPP, ktorý sa konal 16.02.2016

MFSR
17.02.2016  (fsr-178.pdf - 0.54 MB)

Prezentácia Ministerstva financií Slovenskej republiky na záverečnom odbornom seminári k projektu výstavby diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7 formou PPP, ktorý sa konal 16.02.2016

PwC - Analýza hodnoty za peniaze
17.02.2016  (wc-analyza-hodnoty-za-peniaze-179.pdf - 1.01 MB)

Prezentácia spoločnosti PwC k aktualizovanej analýze hodnoty za peniaze na záverečnom odbornom seminári k projektu výstavby diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7 formou PPP, ktorý sa konal 16.02.2016

PwC - Prehľad finančných tokov
17.02.2016  (wc-pohlad-financnych-tokov-180.pdf - 0.36 MB)

Prezentácia spoločnosti PwC k pohľadu finančných trhov k projektu D4/R7 na záverečnom odbornom seminári k projektu výstavby diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7 formou PPP, ktorý sa konal 16.02.2016

VÚD - Dopravný a ekonomický model
17.02.2016  (ud-dopravny-a-ekonomicky-model-181.pdf - 2.22 MB)

Prezentácia Výskumného ústavu dopravného k dopravnému a ekonomickému modelu na záverečnom odbornom seminári k projektu výstavby diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7 formou PPP, ktorý sa konal 16.02.2016

Kalkulácia socioekonomických prínosov metódou HDM-4 - ekonomická správa
09.02.2016  (4-r7-ekonomicka-sprava-v10-172.pdf - 2.6 MB)

Kalkulácia socioekonomických prínosov metódou HDM-4 pre optimalizované riešenie projektu D4R7. Ekonomická správa

Technická správa k aktualizovanému dopravnému modelu
09.02.2016  (4-r7-technicka-sprava-k-dopravnemu-modelu-v10-171.... - 8.11 MB)

Aktualizovaná analýza dopravných vzťahov dotknutého územia. Technická správa k dopravnému modelu

Dopravný prieskum VÚD_2015_časť I.
08.11.2015  (VUD_I._etapa.zip - 27 MB)

Realizácia 12 kontinuálnych doplnkových smerových 24/7 profilových dopravných prieskumovDopravný 

Dopravný prieskum VÚD_2015_časť II.
08.11.2015  (VUD_II._etapa.zip - 167 MB)

Podrobná analýza dopravných vzťahov dotknutého územia

Prezentácia - Socio-ekonomické benefity
11.02.2015  (3-socio-economic-benefits-120.pdf - 1.59 MB)

Prezentácia v slovenskom jazyku zo seminára k projektu PPP D4R7 z dňa 10.2.2015 o problematike výpočtu socio-ekonomických benefitov, ktoré boli použité v štúdii uskutočniteľnosti

Prezentácia - Výhody a riziká infraštruktúrnych PPP projektov
11.02.2015  (4-benefits-and-risks-of-infrastructure-ppp-project... - 0.19 MB)

Prezentácia v anglickom jazyku zo seminára k projektu PPP D4R7 z dňa 10.2.2015 o výhodách a rizikách infraštruktúrnych projektov vo všeobecnosti

Prezentácia - Predstavenie projektu D4R7 technické hľadisko
11.02.2015  (5-presentation-of-the-d4r7-project-technical-aspec... - 0.88 MB)

Prezentácia v anglickom jazyku zo seminára k projektu PPP D4R7 z dňa 10.2.2015, ktorá predstavuje projekt D4R7 z technického hľadiska

Prezentácia - Predstavenie štúdie uskutočniteľnosti
11.02.2015  (6-presentation-of-the-feasibility-study-123.pdf - 0.46 MB)

Prezentácia v slovenskom jazyku zo seminára k projektu PPP D4R7 z dňa 10.2.2015, ktorá predstavuje hlavné výstupy štúdie uskutočniteľnosti projektu D4R7

Prezentácia - Prax verejného obstarávania pri súťažiach na PPP
11.02.2015  (7-public-procurement-best-practice-124.pdf - 0.22 MB)

Prezentácia v slovenskom jazyku zo seminára k projektu PPP D4R7 z dňa 10.2.2015 o problematike verejného obstarávania PPP projektov

Prezentácia - Slovak Investment Holding
11.02.2015  (8-slovak-investment-holding-125.pdf - 0.46 MB)

Prezentácia v slovenskom jazyku zo seminára k projektu PPP D4R7 z dňa 10.2.2015 o Slovak Investment Holding a jeho zapojení do financovania projektu D4R7

Informačné memorandum s prílohami PDF SK
30.01.2015  (nformacne-memorandum-s-prilohami-119.pdf - 1.2 MB)

Tento súbor obsahuje Informačné memorandum v slovenskom jazyku a prílohy k informačnému dokumentu dvojjazyčne v slovenskom a anglickom jazyku. Súbor je vo formáte PDF, obsahuje všetky uvedené dokumenty v jednom dokumente a nie je editovateľný.

 

Informačné memorandum s prílohami PDF EN
30.01.2015  (nformation-memorandum-with-schedules-116.pdf - 1.18 MB)

Tento súbor obsahuje informačné memorandum v anglickom jazyku a prílohy dvojjazyčne v slovenskom a anglickom jazyku. Súbor je vo formáte PDF, všetky uvedené dokumenty sú v jednom dokumente a nie je editovateľný.

Informačné memorandum a prílohy MSWord SK
30.01.2015  (nformacne-memorandum-a-prilohy-117.zip - 2.72 MB)

Tento ZIP súbor obsahuje Informačné memorandum v slovenskom jazyku a prílohy dvojjazyčne v slovenskom a anglickom jazyku. Jednotlivé dokumenty sú vo formáte MSWord.

Informačné memorandum a prílohy MSWord EN
30.01.2015  (nformation-memorandum-and-schedules-118.zip - 2.71 MB)

Tento ZIP súbor obsahuje Informačné memorandum v anglickom jazyku a prílohy dvojjazyčne v slovenskom a anglickom jazyku. Jednotlivé dokumenty sú vo formáte MSWord.

Materiál na rokovanie vlády zo dňa 21.1.2015
23.01.2015  (aterial-na-rokovanie-vlady-106.zip - 0.84 MB)

obal, návrh uznesenia, predkladacia správa, vlastný materiál, vyhodnotenie MPK, návrh komuniké, doložka vplyvov, príloha- Stanovisko MF SR

Štúdia uskutočniteľnosti
16.01.2015  (pp-d4r7-feasibility-study-103.pdf - 3.47 MB)

Štúdia uskutočniteľnosti projektu PPP D4R7 vytvorená poradenským konzorciom 

Odborný posudok k socioekonomickým benefitom CEDS
16.01.2015  (dborne-stanovisko-d4r7-ceds-105.pdf - 0.58 MB)

Odborný posudok k socioekonomickým benefitom Centrum excelentnosti pre dopravné staviteľstvo

EIA D4 Jarovce - Ivanka sever
20.11.2014  (EIA_D4_Jarovce_Ivanka_sever.zip - 179 MB)

zámer EIA, rozsah hodnotenia EIA, správa o hodnotení EIA, posúdenie Natura 2000, oznámenie o zmene- 8a, vyjadrenie ku zmene- 8a, záverečné stanovisko EIA, kompenzačné opatrenia

EIA R7 Prievoz - Ketelec
20.11.2014  (eia-r7-prievoz-ketelec.zip - 161 MB)

zámer EIA, rozsah hodnotenia EIA, správa o hodnotení EIA, záverečné stanovisko EIA

EIA D4 Ivanka sever - Rača
20.11.2014  (eia-d4-ivanka-sever-raca.zip - 400 MB)

rozsah hodnotenia EIA, správa o hodnotení EIA, posúdenie Natura 2000, oznámenie o zmene- 8a, vyjadrenie ku zmene- 8a, záverečné stanovisko EIA

EIA R7 Ketelec - Dunajská Lužná
20.11.2014  (eia-r7-ketelec-dunajska-luzna.zip - 181 MB)

zámer EIA, rozsah hodnotenia EIA, správa o hodnotení EIA, oznámenie o zmene- 8a, vyjadrenie ku zmene- 8a, záverečné stanovisko EIA

EIA R7 Dunajská Lužná - Holice
20.11.2014  (eia-r7-dunajska-luzna-holice.zip - 219 MB)

zámer EIA, rozsah hodnotenia EIA, správa o hodnotení EIA, oznámenie o zmene- 8a, vyjadrenie ku zmene- 8a, záverečné stanovisko EIA

Zábery D4 - identifikované siete
24.08.2015  (4-zabery-163.dwg - 26.63 MB)

Identifikované siete jednotlivých prevádzkovateľov sietí na úseku D4 Jarovce - Ivánka Sever

Zábery R7 - identifikované siete časť 1
24.08.2015  (7-zabery-ketelec-holice-164.dwg - 4.26 MB)

Identifikované siete jednotlivých prevádzkovateľov sietí na úseku R7 Ketelec - Holice

Zábery R7 - identifikované siete časť 2
24.08.2015  (7-zabery-prievoz-ketelec-165.dwg - 1.21 MB)

Identifikované siete jednotlivých prevádzkovateľov sietí na úseku R7 Prievoz - Ketelec