Diaľnica D4

Rýchlostná cesta R7

DETAILY PROJEKTU

V rámci projektu Diaľnice D4 a Rýchlostnej cesty R7 sa bude realizovať časť nultého obchvatu Bratislavy, a to v úsekoch diaľnice D4  Jarovce - Ivanka sever a Ivanka sever – Rača. Projektové úseky diaľnice D4 sú súčasťou doplnkovej siete transeurópskych koridorov TEN-T. Nadväzný úsek diaľnice D4 sa plánuje vybudovať až v rámci ďalšej etapy spoločne s tunelom Karpaty v stavbe Diaľnica D4  Rača – Záhorská Bystrica. Súčasťou projektu D4, R7 je takisto vybudovanie časti rýchlostnej komunikácie R7 v rámci úsekov Bratislava Prievoz – Ketelec, Ketelec – Dunajská Lužná a Dunajská Lužná – Holice.